Elektroniczny informator o ofercie edukacyjnej szkół
 na rok szkolny 2018/2019

 

W informatorze znajdują się tylko te placówki,
które wprowadziły dane do bazy danych.

 

Wyszukiwanie liceów ogólnokształcących w wybranym powiecie
Szkoła dla:
Powiat:
 

 

Wyszukiwanie szkół wg. zawodu lub profilu
Szkoła dla:
Zawód/profil:
 

 

Wyszukiwanie szkół w wybranym powiecie
Szkoła dla:
Powiat:
 

 

Wyszukiwanie szkół dla absolwentów szkół "średnich":
Szkoła dla:
Powiat:
 

 

Informacji udzielają:

- w sprawach merytorycznych -
Jadach- Stupnicka Marta

tel.: (17) 867-11-05;
e-mail: mstupnicka@ko.rzeszow.pl

- w sprawach technicznych -
Tomasz Kras

tel.: (17) 867-11-03;
e-mail: tkras@ko.rzeszow.pl;